Przemysłowe tłumiki hałasu dzielimy na dwa rodzaje, tj. absorpcyjne oraz refleksyjne. Zasada działania tłumików absorpcyjnych polega na pochłanianiu fali akustycznej przez materiał chłonny, którym wyłożone jest wnętrze tłumika. Zazwyczaj w tym celu stosuje się wełnę mineralną o wysokich parametrach dźwiękochłonności. Natomiast tłumiki refleksyjne działają na zasadzie wielokrotnego odbicia fali dźwiękowej wewnątrz kanału tłumiącego. Fala napotykając na swojej drodze kolejne przegrody odbija się od nich jednocześnie tracąc swoją moc wyjściową.

Zarówno tłumiki absorpcyjne jak i refleksyjne mogą mieć różny kształt oraz budowę co wynika ze specyfiki wyciszanych elementów, poziomu hałasu oraz miejsca zabudowy samego tłumika. Najczęściej spotyka się tłumiki o budowie kanałowej i szczelinowej.

Tłumiki hałasu przeznaczone są przede wszystkim do wyciszania instalacji takich jak: wszelkiego rodzaju kanały wentylacyjne, wyrzutnie / czerpnie ścienne i dachowe, kanały spalin, kotły parowe, kominy przemysłowe, instalacje odpylające, turbiny gazowe, wydmuchy pary wodnej, wentylatory dachowe, dyfuzory wentylatorów kopalnianych, górnicze lutnie wentylacyjne itp.