Projekty akustyczne oparte na akredytowanych pomiarach hałasu stanowią podstawę do wszelkich działań mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu hałasu zarówno na stanowiskach pracy jak i w środowisku zewnętrznym. Wobec tego standardowe działanie naszej firmy polega w pierwszej kolejności na zbadaniu problemu, tj. określeniu poziomu hałasu, wskazaniu jego źródeł, przyjęciu strategii obniżenia jego poziomu do norm wynikających z przepisów prawa. Do części projektowej zalicza się także opracowanie koncepcji zabezpieczeń dźwiękoizolacyjnych oraz symulacja ich skuteczności. Wszystkie nasze realizacje poprzedzone są wykonaniem stosownego projektu oraz zakończone pomiarami kontrolnymi.

W określonych przypadkach, gdy klient posiada już wcześniej wykonane założenia akustyczne, dopuszczamy wykonanie robót bazując na dokumentacji powierzonej. 

Wykonujemy wszelkiego rodzaju analizy, ekspertyzy i operaty akustyczne, modelowanie rozkładu fali dźwiękowej, projekty ograniczenia hałasu oraz akredytowane pomiary w zakresie akustyki drogowej, przemysłowej oraz budowlanej.