Głównym celem ekranów akustycznych jest ogrodzenie od źródła hałasu. Wobec tego ekrany znajdują zastosowanie zarówno wewnątrz budynków przemysłowych, jak i na zewnątrz.

Ekrany mogą być umieszczane bezpośrednio przy źródle hałasu izolując głośne maszyny i urządzenia albo przy stanowisku pracy izolując je od hałasu pochodzącego z innych części hali przemysłowej. Istnieje również możliwość wykonania mobilnych ekranów tak, by ustawiać je w lokalizacjach najbardziej narażonych na przekroczenia hałasu w danym momencie. Mobilne ekrany stosuje się gdy nie ma możliwości stałej zabudowy ze względów technologicznych.

Zewnętrzne ekrany akustyczne zazwyczaj są ustawiane na granicach zakładów przemysłowych a ich celem jest stworzenie bariery akustycznej pomiędzy terenem zakładu a środowiskiem zewnętrznym, np. osiedlem mieszkalnym. Ekrany działają najskuteczniej kiedy oprócz funkcji izolacyjnej mają także charakter dźwiękochłonny.