Firma SMP Sp. z o.o. Sp.k. powstała w 2011 roku i od początku swojej działalności skupia się na dostarczaniu rozwiązań z dziedziny izolacji akustycznych. Nasze produkty oraz usługi kierujemy do klientów z sektora przemysłowego na terenie całego kraju.

Zapewniamy kompleksową obsługę polegającą na:

- wstępnych pomiarach hałasu

- opracowaniu koncepcji ograniczenia hałasu

- prefabrykacji oraz montażu systemów dźwiękoizolacyjnych

- porealizacyjnych pomiarach hałasu.

W naszej ofercie znajdują się m.in. tłumiki hałasu, ekrany akustyczne, kabiny / kontenery dźwiękoizolacyjne, osłony oraz obudowy dźwiękochłonne. Dzięki temu skutecznie ograniczamy hałas zarówno na stanowisku pracy jak i w środowisku zewnętrznym.

 

 

 

 

 

 

 

Spełnienie wymogów aktualnie obowiązujących przepisów i norm środowiskowych stwarza konieczność ograniczenia do określonych poziomów emisji hałasu, tak w zakresie stanowisk pracy jak i w zakresie emisji środowiskowej. Obszar naszych usług polegających na pomiarach wstępnych hałasu, określeniu konkretnych rozwiązań projektowych, prefabrykacji i montażu wytłumień oraz na końcowych pomiarach weryfikujących, pozwala osiągnąć odczuwalne i mierzalne efekty redukcyjne. Szukając optymalnych rozwiązań wytłumienia, analizujemy nie tylko możliwości redukcji ponadnormatywnego hałasu, ale i badamy przyczyny jego wysokiego poziomu. Prowadzi to w wielu przypadkach do ingerencji bezpośrednio w źródło hałasu oraz działań zmierzających do zmiany kierunku emisji fali dźwiękowej. W zależności od emitowanego hałasu, od jego wpływu na otoczenie i od uwarunkowań lokalnych stosowane są następujące elementy redukujące:

- ekrany dźwiękoizolacyjne

- ekrany i panele dźwiękochłonne

- kabiny dźwiękoizolacyjne

- elementy tłumiące i inne działania skutkujące bezpośrednią redukcją źródła hałasu

- tłumiki urządzeń przepływowych (czerpnie wentylatorów, tłumiki lutniociągów, tłumiki dyfuzorów)

Zastosowanie, dopasowanych każdorazowo do specyfikacji konkretnych przypadków przekroczeń hałasu skutkuje:

- wysokim poziomem redukcji hałasu

- relatywnie niskimi kosztami

- brakiem bądź ograniczoną kolizją elementów tłumiących z pracą urządzeń technologicznych i z czynnościami obsługowymi

 

Zapraszamy do współpracy!